DACHAIGH

Stèidhichte ann an 1998, ’s e companaidh neo-eisimealach a th’ ann am Mòr Media. Tha sinn a’ riochdachadh raon de sheirbheisean ann an craoladh, airson bhideo agus an eadar-lìon, anns a’ Ghàidhlig agus ann am Beurla. A bharrachd air a sin, tha sinn a’ tabhann sheirbheisean trèanaidh is comhairle.